راهپیمایی دانش آموزان مورکانی جهت حفظ منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی اداره ی منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان : دانش آموزان روستای مورکان رحمت آباد ، درروز زمین پاک به منظور اشاعه فرهنگ حفظ منابع طبیعی وهمچنین ایجاد آگاهی و جلب افکار عمومی در راستای حفاظت از طبیعت  و جلوگیری از آلودگی زمین اقدام به برگزاری راهپیمایی نمودند.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها