برگزاری جلسه هم اندیشی در اداره منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان  جلسه هم اندیشی به منظور بهره مندی از خرد جمعی و تبادل نقطه نظرات با حضور  رئیس وپرسنل اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان برگزار گردید.در این نشست روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی  اهداف جلسه را برقراری تعاملات موثر در مجموعه بر شمردند که با مشارکت دادن پرسنل در اخذ تصمیمات و برنامه ریزی های اداری باعث افزایش راندمان کاری خواهد شد.همچنین ایشان اشاره داشتند که در مشارکت پرسنل ،سیستم می تواند از ابتکارات و خلاقیت همکاران در ارائه خدمات خود بهره مند شود .در انتها نیز پرسنل اداره منابع طبیعی یشنهادات خود را در بهبود روند کاری ومسائل مربوطه ارائه نمودند.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها