توقیف وضبط خودرو حامل چوب در شهرستان لنجان

یک دستگاه خودرو حامل چوب بلوط در شهرستان لنجان با حدود 340 کیلو گرم چوب قاچاق توسط عوامل انتظامی شهرستان ضبط، وپرونده متخلفین به مراجع قضایی ارسال گردید .

 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها