حضور مسئول حوزه ولی فقیه و معاونت پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی در شهرستان لنجان

به گفته روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان مسئول حوزه ولی فقیه و معاونت پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان با حضور در اداره منابع طبیعی این شهرستان جلسه ای با پرسنل این اداره داشته اند.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها