خودرو حامل چوب بلوط قاچاق در شهرستان لنجان کشف وضبط گردید

روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان بیان داشت با توجه به ماده 48 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور که حمل چوب وزغال حاصل از درختان جنگلی را بدون حصول پروانه حمل از ادارات منابع طبیعی وآبخیزداری به نقاط مختلف،را ممنوع دانسته گفت ،خودرو حامل 360 کیلوگرم چوب بلوط توسط عوامل نیروی انتظامی شهرستان کشف وضبط گردید. 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها