جلسه هماهنگی اداره منابع طبیعی وشرکت تعاونی مرتعداران شهرستان لنجان

جلسه هماهنگی ، اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان و شرکت تعاونی کشاورزی مرتعداران شهرستان لنجان برگزار گردید.
روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان هدف از این جلسه را ایجاد هماهنگی میان اداره وشرکت تعاونی کشاورزی مرتعداران بیان داشت وبیان نمود پیشنهاداتی جهت تعامل کاری بیشتر میان شرکت و اداره ، ایجاد هماهنگی برای ارائه خدمات بهتر وبیشتر به بهره برداران منابع طبیعی و چگونگی تمدید پروانه چرای بهره برداران بصورت الکترونیکی ارائه شد.

 
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها