مراسم کلنگ زنی پروژه بند خاکی حاج الوان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان کلنگ اجرای پروژه بند خاکی حاج الوان از اعتبارات صندوق توسعه ملی  با حضور مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان ،فرماندار شهرستان لنجان، مسئولین شهرستان وبهره برداران روستای حاج الوان به زمین زده شد. این پروژه با اعتبار ده میلیارد ريال وحجم آبگیری یکصد وپنجاه هزار متر مکعب  تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.

 

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها