بازدید کارشناسان جنگل کاری استان از پروژه جنگل کاری شهرستان

به گزرارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان کارشناسان جنگل  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان از اجرای پروژه جنگل کاری حوزه آبخیز حاج الوان بازدید نمودند، این پروژه در سطح 200 هکتار و با اعتبار یک میلیاردوچهل میلیون ريال در شهرستان لنجان در حال اجرا  می باشد.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها