اجرای پروژه كمربند حفاظتي در شهرستان لنجان

روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان از اجراي پروژه كمربند حفاظتي در حوزه آبخیز حاج الوان شهرستان لنجان خبر داد وگفت این پروژه در اطراف اراضی مستثنیات حوزه آبخیز حاج الوان و به طول چهار کیلومتر وبا اعتبار دویست وبیست میلیون ريال با نصب پایه های بتونی(بنچ مارک) اجرا خواهد شد وگفت كمربند حفاظتي در حقيقت نوعي مرز كنترلي است و در قالب فعاليتهايي از قبيل حفر كانال و ايجاد خاكريز، حصاركشي و فنس كشي، نصب بنچ مارك و بطور كلي ايجاد حائل در بين عرصه هاي منابع طبيعي و مستثنيات مردم صورت می پذیرد و مانعي در برابر افراد سودجو بوجود آورده كه اين خود در كاهش ميزان تصرفات و تجاوزات به عرصه هاي منابع طبيعي نقش ارزنده خواهد داشت. کاظمی پایان اجرای پروژه را اواخر پاییز سال جاری بیان داشت.
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها