بازدید کارشناسان جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی استان از اجرای پروژه جنگل کاری حاج الوان

به گفته روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان کارشناسان جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان از روند اجرای پروژه جنگل کاری حوزه آبخیز حاج الوان بازدید وآموزش لازم در مورد نحوه کشت واهمیت اجرای پروژه به دهیار واعضا شورای اسلامی روستای حاج الوان دادند.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها