بازدید کارشناسان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان از اجرای پروژه کمربند حفاظت شهرستان

به گفته روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان کارشناسان حفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان از مراحل ساخت واجرای پروژه کمربند حفاظت درحوزه آبخیز حاج الوان بازدید نمودند.
 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها