برگزاری جلسه کمیسیون ماده واحده شهرستان لنجان

روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان از برگزاری جلسه کمیسیون ماده واحده در این شهرستان خبر داد و افزود در این جلسه 20 فقره پرونده اعتراضی اشخاص مطروحه در کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی( کمیسیون ماده 56 ) رسیدگی و بررسی شد .کاظمی گفت : رسیدگی و تسریع در روند جلسات کمیسیون ماده واحده تاثیر بسزایی در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و پیشگیری از تخریب و تصرف این اراضی خواهد داشت.
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها