اجرای پروژه کپه کاری مشارکتی در مراتع شهرستان لنجان

روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان از اجرای پروژه کپه کاری در مراتع این شهرستان خبر داد وگفت: این پروژه در سطح طرح مرتعداری آبنیلی شهرستان وبابذر گونه مرتعی سکاله مونتانم (Secale montamum باهدف احیاء و اصلاح مرتع، حفاظت منابع آب و خاک، افزایش پوشش گیاهی و علوفه‌ای، جلوگیری از فرسایش خاک با مشارکت بهره بردارمرتع مذکوراجرا خواهد شود،افزود برای ماندگاری پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری باید فرهنگ مشارکت را احیاء کنیم و در هر کاری اگر مشارکت مردمی را داشته باشیم نتیجه مطلوبی از اقدامات خودمان خواهیم گرفت.
 


.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها