بازدید رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان لنجان از حوزه آبخیز کچوئیه

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان روح الله  کاظمی رئیس اداره ،جلسه ای با عوامل ایستگاه تقویت فشار گاز منطقه دوم برگزار نموده وبا حضور در عرصه از حوزه آبخیز کچوئیه بازدید بعمل آوردند ،در این جلسه به بررسی مخاطرات احتمالی سیل در این حوزه آبخیز پرداخته شد .
 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها