حضورکارشناس سازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری کشوردر شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان مهندس موثقی کارشناس سازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری کشور به همراه مهندس برزو زاده رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان با حضور در شهرستان لنجان از پروژه جنگل کاری حوزه آبخیز حاج الوان بازدید نمودند.
 پروژه جنگل کاری حوزه آبخیز حاج الوان در سطح 200 هکتار وبا اعتبار یک میلیارد وچهل میلیون ريال از اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا شده است.

 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها