حضور کارشناسان سازمان جنگلها ومراتع کشوردر شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان ، کارشناسان سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور مهندس گودرزی ،مهندس علیزاده ومهندس سالاری به همراه کارشناسان اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مهندس الهیاری،مهندس برزوزاده و خانم مهندس امامزاده با حضور در شهرستان لنجان از فعالیتهای واحد آموزش ترویج اداره شهرستان بازدید وسپس با حضور درعرصه از دانش بومی پیوند درختان سیاه ریشه به درخت اسکوپاریا بازدید نمودند.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها