کشف و ضبط بیش از 700 کیلوگرم چوب بلوط قاچاق در شهرستان لنجان

روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان از کشف وضبط 790 کیلوگرم چوب بلوط قاچاق در این شهرستان خبر داد وگفت ، حمل چوب وزغال جنگلی طبق ماده 48 قانون حفاظت وحمایت از جنگلها ومراتع کشور بدون داشتن پروانه حمل ممنوع بوده وبا حاملین چوب وزغال جنگلی بدون پروانه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت،وی از دوستاران طبیعت درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه قطع درختان جنگلی ،حمل چوب وزغال با کد 1504 یگان حفاظت اداره منابع طبیعی هماهنگی نمایند.
 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها