بازدید معاون فنی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان از پروژه های اجرای شهرستان لنجان

روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان از بازدید معاون فنی ، رئیس اداره جنگل ، مسئول روابط عمومی ورئس اداره آموزش وترویج اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان از پروژه های آبخیزداری وجنگل کاری اجرای درحوزه آبخیز حاج الوان خبر داد:
 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها