بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان از پروژه های اجرای منابع طبیعی

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان از بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان از پروژه های اجرای اداره منابع طبیعی وآبخیزداری در سال گذشته خبر داد وگفت در این بازدید خدامراد صالحی از طرحهای آبخیزداری و طرح جنگل کاری انجام شده در حوزه حاج الوان از اعتبارات صندوق توسعه ملی وعرصه های ملی و مراتع  شهرستان بازدید و بر حفظ وحراست از اراضی ملی ومنابع طبیعی تاکید نمودند.
 


 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها