پایان طرح مدیریت کنترل کوچ در شهرستان لنجان

روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان از پایان طرح مدیریت کنترل کوچ در شهرستان خبر داد وگفت: پروژه کنترل کوچ دام در مراتع ییلاقی شهرستان لنجان از اوایل فروردین ماه تا پایان اردیبهشت سال 1398 ادامه داشت.
وی ایجاد تعادل دام و مرتع، رعایت زمان ورود وخروج دام به مرتع ودرنهایت حفظ  ،توسعه ،اصلاح و بهره برداری بهینه از مراتع را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمرد وگفت انتظار میرود مرتعداران وبهره برداران از این عرصه های خدادادی ضمن رعایت فصل چرا،مطابق برنامه زمانبندی ودر نظر گرفتن ظرفیت مراتع مندرج در پروانه چرای صادر شده نسبت به بهره برداری مراتع اقدام نمایندتا علاوه بر استفاده بهینه از این خوان گسترده الهی، زمینه برای حفظ واحیاء واستفاده مستمر از این موهبت الهی بوجود آید افزود با افرادی که موارد فوق را رعایت ننمایند مطابق قانون برخورد خواهدشد. کاظمی کمبود اعتبارات تخصیص یافته به این طرح ،کمبود امکانات ،خودرو ونیروی انسانی را از جمله مشکلات این طرح بیان نمود.

 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها