حضور معاون مالی وپشتیبانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان در لنجان

به گفته روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان مهندس کاظمی معاونت امور مالی و پشتیبانی ودکتر خلیلی مسئول اموراداری  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان ضمن حضور در شهرستان لنجان جلسه ای با پرسنل داشتند که در این دیدار به بررسی مشکلات وانجام پروژه های اجرای منابع طبیعی در شهرستان لنجان پرداخته شد.

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها