انعقاد تفاهم نامه همکاری شورای اسلامی روستای حاج الوان واداره منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی روستای حاج الوان واداره منابع طبیعی شهرستان منعقد گردید:
 در این جلسه روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان، با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری  که فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود بیان داشت: اگر به افراد یک جامعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و  جنگل ها آموزش داده شود ،در راستای حفظ این منابع خدادادی بیشتر تلاش خواهند کرد ، بر ضرورت جلب مشارکت مردمی برای حفاظت و حراست از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: اداره منابع طبیعی در قالب اجرای این تفاهم نامه از ظرفیت موجود در روستا در راستای اشاعه و گسترش فرهنگ منابع طبیعی استفاده خواهد کرد.

 
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها