کشف وضبط بیش از سه تن چوب قاچاق در لنجان

روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان اضهار نمود در راستای مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق به خصوص قاچاق منابع ملی،میزان 3725 کیلوگرم چوب بلوط قاچاق که از استان همجوار در حال حمل به شهرستان لنجان بود کشف وضبط گردید.وی افزود این میزان چوب که توسط 6 خودرو در حال حمل به شهرستان لنجان بوده توسط عوامل انتظامی شهرستان متوقف و پرونده متخلفین جهت سیرمراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است،بیان نمود: حمل چوب وزغال جنگلی طبق ماده 48 قانون حفاظت وحمایت از جنگلها ومراتع کشور بدون داشتن پروانه حمل ممنوع بوده وبا حاملین چوب وزغال جنگلی بدون پروانه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت، از دوستاران طبیعت درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه قطع درختان جنگلی ،حمل چوب وزغال با کد 1504 یگان حفاظت اداره منابع طبیعی هماهنگی نمایند. 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها