بزرگداشت هفته منابع طبیعی وآبخیزداری در مدرسه زینبیه سده لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان جهت بزرگداشت هفته منابع طبیعی وآبخیزداری وروز منابع طبیع ، آموزش ، پژوهش وترویج با هماهنگی صورت گرفته با مدیر ومعلمین مدرسه زینبیه سده لنجان تعدادی نهال در مدرسه مذکور غرس گردید:
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها