حضور مدیر کل اداره منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان در لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان مهندس شاملی مدیر کل ،سرهنگ طاهری فرمانده یگان حفاظت ، مهندس امینی معاونت آبخیزداری و مهندس قاسمی مسئول روابط عمومی  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان ضمن حضور در شهرستان لنجان نشستی با پرسنل اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان داشتند.
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها