اطفا دومین حریق در اراضی ملی شهرستان لنجان

به گفته فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان دومین حریق حادث شده در اراضی ملی  شهرستان اطفا گردید ،وی افزود:با توجه به حضورگشت تیم اطفا حریق اداره در محل ومشاهده دود ناشی از حریق ، تیم اطفا حریق سریعا وارد محل شده و حریق ایجاد شده را اطفا نمودند.
 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها