حضور مدیر کل اداره منابع طبیعی وآبخیزداری اصفهان در لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان محمد حسین شاملی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ضمن حضور در شهرستان بازدیدی از روند اجرای پروژه های در حال اجرای شهرستان نمود وپس از آن  جلسه ای با بخشدار بخش باغبهادران داشتند که بر همکاری وتعامل بین سازمانها جهت حفاظت از عرصه های ملی تاکید نمود. 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها