توزیع نهاده های دامی به مرتعداران شهرستان لنجان

مهدی یزدانی مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی مرتعداران لنجان از توزیع نهاده های دامی بین مرتعداران شهرستان لنجان خبر داد وگفت با پیگیری وهماهنگی های صورت گرفته با امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در مرحله اول میزان 80 تن جو تامین وبین مرتعداران توزیع گردید .
وی بیان نمود این نهاده ها به مرتعداران وبهره برداران عضو شرکت تعاونی تعلق میگیرد و مرحله دوم این توزیع در اسفند ماه صورت می پذیرد از مرتعداران عضو درخواست نمود جهت اختصاص این نهادها به دفتر شرکت واقع در اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مراجعه نمایند. 


 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها