حضور رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان لنجان در اداره منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان به مناسبت هفته منابع طبیعی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان به همراه مدیر عاملان شرکتهای تعاونی کشاورزی ،با رئیس اداره منابع طبیعی دیدار داشتند:
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها