بررسی خسارت ناشی از اجرای پروژه ها در عرصه منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان خسارات ناشی از اجرای پروژه راه آهن به عرصه منابع طبیعی در مسیر لنجان- مبارکه- سفیددشت به استناد بند(ب) ماده(۱۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برآورد و ابلاغ گردید.

در جلسه ای که در مورخ1401/02/01 با حضور روح ا... کاظمی رئیس منابع طبیعی لنجان، کارشناس آبخیزداری شهرستان، مجری و پیمانکار پروژه راه آهن برگزار گردید خسارت ناشی از اجرای پروژه ها در عرصه منابع طبیعی  با توجه به شاخص های؛ تعداد کل نهال ها، بوته ها، درختان و درختچه ها به صورت طبیعی و دست کاشت، مساحت پوشش های علفی ، حجم خاک جا به جا شده به متر مکعب، از بین رفتن رویشگاههای گون، از میان رفتن منابع آبی مرتعداران و کشاورزان و آسیب به قنوات ، آسیب به پروژه های اصلاح و احیا و تحت الشعاع قرار گرفتن تولید علوفه مرتعی و هم چنین با توجه به تجاوز از نقشه های مجوزدار اولیه ، تعیین و به  مجری اعلام گردید.
لازم به ذکر است دریافت خسارات یاد شده در راستای احیا و بازسازی مراتع و حل مشکل مرتعداران و مدیریت پایدار منابع طبیعی می باشد.  
آخرین خبرها