برگزاری اردوی آموزشی در هفته پزوهش

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان در 19 آذر ماه اولین روز از هفته پزوهش اردوی آموزشی با مشارکت دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد واحد سده لنجان برگزار گردید.


 در این دوره آموزشی که با حضور در طرح جنگلکاری سنواتی روستای کته شور برگزار گردید نحوه جنگلکاری مشارکتی آموزش داده شد ودر سطحی از عرصه به واکاری گوده های موجود پرداختند.در پایان از دانشجویان جهت مشارکت در اجرای طرح های سنواتی مذکور در قالب طرح ماده 3 دعوت به عمل آمد.
لازم به ذکر است طرح جنگلکاری روستای کته شور بالغ بر 100 هکتار می باشد که در سال 92 غرس گردیده است.


 
آخرین خبرها