بازدید مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان، عبدالحمید محمدی سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در 23 آذر ماه 1401 در شهرستان لنجان حضور یافت.
 

در این بازدید که مهندس حافظی رئیس اداره حفاظت و مهندس نظری مدیر حراست اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان نیز حضور داشتند پس از دیدار چهره به چهره محمدی با پرسنل اداری جلسه اداری تشکیل گردید که در ایتدا روح الله کاظمی رئیس اداره شهرستان گزارشی از وضعیت شهرستان و مشکلات موجود ارایه نمود و سپس کارشناسان هر واحد به ارایه عملکرد سالانه و بیان مشکلات خود پرداختند.
 

محمدی نیز ضمن تاکید بر رعایت اصول کاری نظیر تکریم ارباب رجوع  و پاسخگویی مکاتبات در اسرع وقت توسط کارشناسان بر بکارگیری حداکثر توان خویش در رفع موانع موجود و جذب اعتبارات اشاره نمود.
 

در پایان محمدی باحضور در عرصه اراضی ملی و مراتع شهرستان از نزدیک پیگیر مسائل و تعدادی از درخواست های مردمی شدند. 
 


 
آخرین خبرها