اولین نشسیت کارگروه مشترک جهادی با حضور منابع طبیعی شهرستان لنجان

به گزارش روابط عومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان، در پی تشکیل "کارگروه  مشترک جهادی "  اولین جلسه این گروه با حضور بسیج مهندسی نظام صنفی، سپاه و اداره منابع طبیعی تشکیل گردید.

 

در این جلسه که در مورخ 4 بهمن ماه در محل اداره منابع طبیعی شهرستان لنجان برگزار شد مسائل و مشکلات کشاورزان در قسمت های مرزی مستثنیات و اراضی ملی با حضور ریاست و نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی،کشاورزان و دهیار روستای کاهریز از توابع بخش مرکزی مورد بررسی و جهت رفع مشکل برنامه ریزی گردید. 
آخرین خبرها