بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری شهر چرمهینبه گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان، در روز دوشنبه مورخ 3 بهمن ماه 1401، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چرمهین در معیت ریاست منابع طبیعی شهرستان لنجان در راستای بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در شهر چرمهین با مهندس امینی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان دیدار و گفتگو نمودند.
  


 


 
آخرین خبرها