کشف و ضبط 700 کیلوگرم زغال قاچاق بلوطروح الله کاظمی ریاست اداره منابع  طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان از کشف و ضبط 700 کیلوگرم ذغال بلوط قاچاق در محدوده شهر زرین شهر خبر داد  و بیان داشت با توجه به بررسی های مستمر و دوره ای از کارگاههای تولید زغال، انبارهای چوب و اصناف توزیع کننده زغال توسط یگان حفاظت اداره منابع طبیعی، در  بازرسی  مورخ 4 بهمن ماه 1401 از یک انباربه 
میزان 700کیلوگرم ذغال از نوع بلوط  کشف و ضبط گردید. 


 
آخرین خبرها