برگزاری دوره آموزشی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و مخابرات طبیعی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان در مورخ 27 فروردین ماه با توجه به سیلاب های رخ داده در زمستان گذشته و کثرت درخواست های واصله به منابع طبیعی در جهت اجرای طرح های آبخیزداری دوره آموزشی مدیریت جامع حوزه های آبخیز با حضور دهیاران و شوراهای اسلامی بخش باغبهادران در محل بخشداری برگزار شد.این دوره توسط دکتر داوودی کارشناس آبخیزداری اداره کل تدریس و در پایان نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات دهیاران مطرح تا جهت برنامه ریزی های بعدی در شهرستان مد نظر قرار داده شود.


 
آخرین خبرها