یگان حفاظت

یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی یکی از زیر مجموعه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که با درخواست و تامین بودجه از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران کشور و با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح از اواخر سال ۱۳۸۴ رسماً تشکیل شد. هدف از تاسیس این یگان دفاع موثر تر از جنگلها و منابع طبیعی کشور خصوصا با توجه به حملات متعدد ئ قتل محیط بانان و جنگلبانان توسط سودجویان، قاچاقچیان چوب و شکارچیان غیر مجاز بود.
اهداف یگان حفاطت
۱- افزایش اثر بخشی فعالیت‌های سازمان
۲- تقویت و عمومیت بخشیدن رفتارهای قانونمند در عرصه‌های منابع طبیعی
۳- تعمیم و گسترش اندیشه و رفتارهای حفاظتی در پیکره سازمان متبوع و جامعه
۴- سرعت بخشیدن به اجرای احکام و مقررات حفاظتی سازمان
۵- تقویت برنامه‌های پیشگیری و کاهش پروندهای متشکله از طریق اجرای اقدامات بازدارنده
۶- بالا بردن ضریب حفاظت از منابع طبیعی و
انفال
۷-خود باوری همکاران حفاظتی خصوصاً در عرصه‌ها و هنگام برخورد با متخلفین
مأموریتها و وظایف یگان حفاظت بر اساس دستورالعمل‌های مصوب
۱- حفاظت از عرصه و اعیان منابع طبیعی از طریق اجرای مقررات موضوعه بر اساس طرح‌ها و دستور العمل‌های مربوطه
۲- گشت و مراقبت واقدامات پیشگیرانه و اطلاع رسانی به موقع به منظور حفظ و حراست از عرصه و اعیان منابع طبیعی
۳- کنترل بهره‌برداری از عرصه و اعیان منابع طبیعی طبق قوانین موضوعه
۴- اتخاذ تدابیر تمهیدات و اقدامات لازم به منظور جلوگیری و مقابله با جرایم مرتبط با وظایف قانونی سازمان
۵- جلوگیری از تردد و چرای غیر مجاز دام در عرصه واعیان منابع طبیعی طبق قوانین ومقررات مربوطه
۶- بازرسی و کنترل محموله‌های جنگلی و مرتعی و کشف محموله‌های قاچاق غیر مجاز در معابر، جنگلها و محورهای مواصلاتی با هماهنگی
ناجا
۷- بازرسی مستمر کارگاه‌های چوب بری و کارخانجات صنایع چوب بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
۸- اتخاذ تدابیر اجرایی و اقدامات پیشگیرانه، پیش آگاهی، کشف و تعقیب جرم و مجرم مرتبط با ماموریت یگان در چهار چوب قوانین موضوعه
۹- تشکیل پرونده قضایی متخلفین، قاچاقچیان و متجاوزین به عرصه و اعیان منابع طبیعی و جرایم مشهود برابر قوانین حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، ارجاع و اعزام به مراجع قضایی
۱۰- اتخاذ تدابیر اجرایی و اقدامات پیشگیرانه، پیش آگاهی و همکاری در کشف و اطفاء حریق و امور امدادی و مردم یاری به هنگام بروز سوانح غیر مترقبه در عرصه‌های منابع طبیعی با هماهنگی واحدهای ذیربط
۱۱- انجام وظائف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری در حوزه ماموریت ودر حدود وظایف مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادسری کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ و مواد بعدی آن قانون
۱۲- مساعدت و همکاری با عوامل انتظامی محل ماموریت در کشف جرائم
۱۳- اجرای تصمیمات، آراء و احکام مراجع اداری و قضایی صادره در خصوص پرونده‌های مرتبط با تخلفات و جرائم در عرصه و اعیان منابع طبیعی
۱۴- برقراری تعامل با مراجع نظامی، انتظامی، قضایی و سایر دستگاه‌ها به منظور اجرای بهینه وظایف و ماموریتهای یگان با هماهنگی سازمان
۱۵- جمع‌آوری اطلاعات انتظامی توسط یگان و هماهنگی و همکاری متقابل با ناجا و حراست سازمان متبوع جهت جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات مورد نیاز در راستای انجام بهینه وظایف آنها
۱۶- انجام اقدامات لازم برای حفاظت اماکن سازمان و نظارت و کنترل بر ورود و خروج اشیاء و اموال سازمان به منظور حصول اطمینان از بر قراری حفاظت بر اساس دستور العمل‌های صادره
۱۷- انجام ماموریت‌ها و وظایفی که در شرایط غیر عادی در امور امنیتی و انتظامی از سوی ناجا ابلاغ می‌شود
۱۸- تهیه و تدوین طرح توزیع تسلیحات و تجهیزات انتظامی و مخابراتی برابر مواد مصوب سازمان و ارائه آن به ناجا جهت سیر مراحل تصویب با هماهنگی واحدهای ذیربط.
تبصره: یگان حفاظت مجاز است جهت انجام وظایف خود با هماهنگی مدیر کل منابع طبیعی استان پایگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی دایر نماید
درجه‌های یگان حفاظت از جنگلها و مراتع کشور 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها